Partnerzy naukowi* - 180 zł
Studenci I i II stopnia - 240 zł
Standardowa - 300 zł

*każde Koło Naukowe lub organizacja studencka, która zgłosi min. 5 referatów na konferencję
Podane ceny zawierają podatek VAT.

Opłaty
 • Opłata konferencyjna pokrywa:
 • · nocleg (21-24.04.2015)
 • · obiady i śniadania
 • · przerwy kawowe
 • · udział w spotkaniu integracyjnym
 • · udział w uroczystym bankiecie
 • · materiały konferencyjne
 • · wszelkie atrakcje związane z konferencją
 • Opłatę standardową wnoszą:
 • · doktoranci
 • · absolwenci
 • · osoby towarzyszące

 • Udział opiekunów kół naukowych i organizacji jest darmowy

Dane do przelewu:
Towarzystwo Poligrodzianie
ul. Łanowa 18
62-081 Przeźmierowo
BOŚ S.A Oddział Poznań
NIP: PL 972-11-00-400
Konto: 39 1540 1056 2001 8312 9885 0001

Tytuł przelewu musi zawierać:
· nagłówek "Budmika2015"
· imię
· nazwisko
· nazwę uczelni / firmy

Terminy
 • 22.02.2015 - termin rejestracji

 • 22.02.2015 - termin przesłania streszczeń referatów

 • 15.03.2015

   - termin akceptacji tematów referatów przez Komitet Naukowy
   - termin przesłania uwag edytorskich do streszczeń
   - termin wpłynięcia opłaty konferencyjnej


 • 22.03.2015 - termin nadesłania poprawionych streszczeń

 • 21.04.2015 - termin nadesłania pełnych referatów

 • 22-24.04.2015 - konferencja Budmika 2015

 • 10.05.2015 - termin nadesłania poprawionych wersji pełnych referatów
Referaty
 • Każdy uczestnik konferencji, którego referat zostanie zaakceptowany zobowiązany jest do przygotowania pełnego referatu i przesłania go do dnia 21.04.
 • Na konferencję zostanie wydana książka streszczeń, którą otrzyma każdy uczestnik.
 • Publikacja pokonferencyjna zawierająca Pełne artykuły będzie wydana w formie e-booka z nadanym numerem ISBN i dostępna do pobrania ze strony konferencji od 25.05.2015 r.

 • Wytyczne wykonania streszczenia - termin 22.02.2015

 • Wytyczne wykonania pełnego referatu - termin 21.04.2015

 • Pliki w formacie .doc należy przesłać za pośrednictwem indywidualnego konta uczestnika po zalogowaniu na stronie internetowej.
Punkty za
publikacje
 • Wyróżnione referaty oraz refearty wskazane przez Komitet naukowy, zostaną opublikowane na łamach czasopism punktowanych*
  · Przegląd budowlany - 4 pkt
  · Rynek instalacyjny - 4 pkt
  · COW - 5 pkt
 • *Z uwagi na ograniczoną ilość artykułów w ramach jednego numeru, publikacja wskazanych prac będzie trwać do końca roku 2015.

Referat konferencyjny może posiadać wielu autorów, ale prezentowany jest przez maksymalnie dwóch prelegentów. Każdy z autorów obecny na konferencji musi uiścić opłatę konferencyjną.

Miejsce Hostele

Patroni honorowi

Partnerzy