Temat referatu musi dotyczyć dowolnego działu architektury, budownictwa lub inżynierii środowiska

Budownictwo
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • Budownictwo ogólne

 • Budownictwo ekologiczne

 • Drogi i autostrady, lotniska, drogi żelazne

 • Mosty i budowle podziemne

 • Komputerowe wspomaganie projektowania

 • Geotechnika i geologia inżynierska

 • Geodezja

 • Technologia i organizacja budownictwa

 • Wytrzymałość materiałów

 • Mechanika budowli
Inżynieria
środowiska
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, dystrybucja ciepła

 • Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo

 • Komfort cieplny i systemy kształtowania komfortu

 • Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii i ich zastosowanie w budownictwie

 • Budynki pasywne, niskoenergetyczne, zeroenergetyczne

 • Symulacje działania systemów i urządzeń HVAC

 • Ochrona atmosfery

 • Uzdatnianie i ochrona wód

 • Oczyszczanie ścieków

 • Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi

 • Systemy wodociągowe i kanalizacyjne

 • Biologia wód i ścieków

 • Biologiczne przetwarzanie odpadow i osadów ściekowych
Architektura
 • Architektura wernakularna.

 • Budynki publiczne przyjazne osobom o różnym rodzaju niepełnosprawności

 • "Dom inteligentny"

 • Fizyka budowli – akustyka

 • Nowoczesne technologie w architekturze rekreacyjnej

 • KSystemy mobilne w architekturze

 • Robotyzacja architektury

 • Systemy fasadowe

 • Nowoczesne technologie konserwacji zabytków

 • Ergonomia w projektowaniu miejsc pracy

Patroni honorowi

Partnerzy