www.budmika.put.poznan.pl
budmika@put.poznan.pl

Główny
organizator

Dawid Sinacki

Opiekun KNSB

+48 793 213 773

dawidsinacki@gmail.com

Zastępcy Sekcja
budownictwa

Paweł Pełechaty

Przewodniczący KNSB

+48 734 106 509

pawelpelechaty.knsb@gmail.com

Dawid Borkowski

Wiceprzewodniczący KNSB

+48 606 525 244

dawidborkowski.knsb@gmail.com

Igor Antończuk

Członek Zarządu KNSB

+48 698 899 469

igorantonczuk@gmail.com

Informacje
i pytania

Piotr Malewski

Sekretarz KNSB

+48 667 590 004

budmika@put.poznan.pl

Media
i marketing

Dominika Stryjak

Członek KNSB

+48 660 631 238

dominikastryjak@gmail.com

Koło Naukowe
Studentów Budownictwa

Koło Naukowe
Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe
Studentów Architektury

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5a
60-965 Poznań

Patroni honorowi

Partnerzy