KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Wyniki


1. Wyróżnione referaty studentów I i II stopnia

- I MIEJSCE: Agnieszka Cicha, Grzegorz Olszewski, „Porównanie wielkości statycznych w powłokach osiowosymetrycznych obliczonych analitycznie i numerycznie”,
Politechnika Poznańska

- Agnieszka Bejer, Marcin Ratajczyk, „Wzmacnianie słupowych podpór mostowych za pomocą kompozytów”,
Politechnika Warszawska;

- Michał Bryk, „Torket – technologia betonu o kompleksowym zastosowaniu”,
Politechnika Krakowska;

- Szymon Bugaj, „Optymalne konstrukcje ziemnego kortu tenisowego”, Politechnika Białostocka;

- Agata Dąbrowska, „Potencjał i ograniczenia termomodernizacyjne na przykładzie przedwojennego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej”,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

- Karolina Duchnowska, „Korozja betonu w budowlach inżynierskich – analiza przypadku na przykładzie wiaduktu w Białymstoku”,
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie;

- Łukasz Jaszczuk, „Analiza wpływu dynamicznie zmiennej sztywności obrotowej węzłów a wytężenie i odkształcenie elementów ramy portalowej”,
Politechnika Łódzka;

- Mateusz Kaczmarek, Agnieszka Szymańska, „Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania ugięć belek żelbetowych”,
Politechnika Wrocławska;

- Mirosława Lewińska, Marcin Łuczkowski, „Numeryczne wyznaczanie współczynnika intensywności naprężeń”,
Politechnika Krakowska;

- Aleksander Marek, „Homogenizacja płyt warstwowych”,
Politechnika Poznańska

- Katarzyna Ryngier, „Sprężanie konstrukcji betonowych cięgnami z materiałów kompozytowych FRP”,
Politechnika Krakowska;

- Damian Sokołowski, „Analiza porównawcza niezawodności blachownicy ze środkiem falistym przy użyciu metod poziomu pierwszego (FORM) oraz drugiego (SORM)”,
Politechnika Łódzka;

- Bernadetta Kowalczyk, "Redukcja emisji dwutlenku węgla na skutek wprowadzania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej",
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

2. Wyróżnione referaty studentów III stopnia

- I MIEJSCE – Natalia Balcerzak, „Rewitalizacja a gentryfikacja. Efekty działań rewaloryzacyjnych na przykładzie obiektów pobrowarnych w Polsce”; Politechnika Gdańska;

- Natalia Gietka, „Analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych”,
Politechnika Gdańska;

- Przemysław Górnaś, „Parametry lepkosprężyste mieszanek mineralno – asfaltowych w modelowaniu warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego”,
Politechnika Poznańska;

- Justyna Jaskowska – Lemańska, „Metodologia oceny stanu technicznego obiektów zabytkowych na przykładzie zespołu pałacowego w Gorzanowie”,
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie;

- Magda Kijania, Iga Rewers, Łukasz Ślaga, „Charakterystyka stali o podwyższonej granicy plastyczności i jej zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych”,
Politechnika Krakowska

- Paweł Noszczyk, „Termografia aktywna w ocenie podpowierzchniowych wtrąceń materiałowych z przegrodach budowlanych”,
Politechnika Wrocławska;

- Dawid Pawłowski, „Analiza numeryczna zachowania belek zbrojonych prętami kompozytowymi z włókna bazaltowego BFRP”,
Politechnika Poznańska;

- Agnieszka Pełka – Sawenko, „Analiza parametrów statycznych i dynamicznych stalowo – betonowych belek zespolonych”,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

- Martyna Rabenda, „Analiza niestacjonarnego przepływu ciepła w wydrążonym cylindrze z materiału o funkcyjnej gradacji własności za pomocą różnych metod badawczych”,
Politechnika Łódzka;

- Katarzyna Synowiec, „Wpływ rodzaju popiołu lotnego na właściwości kompozytów cementowych”,
Politechnika Śląska;

- Łukasz Zdanowicz, „Współpraca polimerowego złącza podatnego z belką betonową w teście trzypunktowego zginania”,
Politechnika Krakowska;