KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Tematyka

Temat referatu musi dotyczyć wybranego działu budownictwa i zawierać się w przynajmniej jednej z jego dziedzin:

Działy:

− Konstrukcje budowlane i inżynierskie
− Budownictwo ogólne
− Budownictwo ekologiczne
− Drogi i Autostrady, Lotniska, Drogi żelazne
− Mosty i Budowle podziemne
− Komputerowe wspomaganie Projektowania
− Geotechnika i Geologia Inżynierska − Geodezja
− Technologia i Organizacja budownictwa
− Wytrzymałość materiałów
− Mechanika budowli

Dziedziny:

− Projektowanie
− Konstruowanie
− Wzmacnianie
− Rewitalizacja
− Zagadnienia materiałowe
− Analiza teoretyczna