KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Referaty


Wytyczne wykonania ostatecznego streszczenia -termin 22.03.2014 r.
Wytyczne do streszczenia – Budmika2014 .docx
Wytyczne do streszczenia – Budmika2014 .doc


Wytyczne wykonania referatu -termin 07.04.2014 r.
Wytyczne do referatu – Budmika 2014 .doc
Wytyczne do referatu – Budmika 2014 .zip

Wytyczne wykonania artykułu - termin 30.06.2014 r.

Pliki w formacie *.docx (*.doc) oraz *.pdf należy przesłać na adres budmika@put.poznan.pl

Uwagi ogólne

07.02.2014 r. - jest terminem wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce „REJESTRACJA” oraz nadesłania streszczenia przygotowywanego przez Państwo referatu. Streszczenie jest wyłącznie informacją o poruszanej przez Państwo tematyce, a nie przygotowywanym referatem konkursowym.

Publikacje

Ze względu na ilość zgłoszonych referatów publikacja konferencyjna, będzie składała się składała wyłącznie z nadesłanych przez Państwa streszczeń. Przy obecnej liczbie zgłoszeń taka publikacja liczyłaby ponad 900 stron!
Do 15.03.2014 r. wysłane zostaną maile z informacją, czy wysłane streszczenie spełnia wymogi edytorskie. Każdy uczestnik ma prawo do edycji nadesłanego już streszczenia, również wtedy jeśli nie otrzyma uwag edytorskich dot. swojej pracy.
Termin nadsyłania ewentualnych poprawionych wersji streszczeń upływa 22.03.2014 r.
Pełne referaty zostaną wydane w postaci e-booka z nadanym numerem ISBN. Nadesłanie pełnego referatu nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje uzyskanie dodatkowych 5 pkt. w klasyfikacji konkursowej (podczas prezentacji uzyskać można kolejne 25 pkt.).

Termin nadesłania pełnych referatów mija 7.04.2014 r.

Punkty za publikację

Wyróżnione prace Doktorantów oraz wybrane referaty studentów I i II stopnia uzyskają możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym ENGINEERING TRANSACTIONS. Wskazane prace zostaną poddane regularnemu procesowi oceny z dwoma recenzentami, a autorzy opublikowanych artykułów otrzymają zgodnie z „Listą czasopism punktowanych” – 7 pkt.

Autorzy

Referat konferencyjny może posiadać wielu autorów, ale prezentowany jest przez maksymalnie dwóch prelegentów. Każdy z autorów obecny na konferencji musi uiścić opłatę konferencyjną.