KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Prelegenci

dr inż. Zbigniew Kacprzyk
Politechnika Warszawska

dr inż. Zbigniew KacprzykAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu metod komputerowych mechaniki, komputerowego wspomagania projektowania i informatyki stosowanej. Wieloletni kierownik Laboratorium Informatyki i Infografiki Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizator Ośrodka Metod Komputerowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej, kierownik Zespołu Oprogramowania Inżynierskiego. Sekretarz sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN. Redaktor naczelny czasopism: CADCAM FORUM, AEC FORUM, UNIXforum. Projektant i główny autor systemu obliczeniowego metody elementów skończonych FEAS oraz podsystemu KAM. Autor ponad 40 rozpraw naukowych i kilkunastu książek. Główne tematy prac badawczych to: numeryczne całkowanie równań ruchu, modelowanie konstrukcji metodą elementów skończonych, przetwarzanie równolegle MES, sformułowanie izogeometryczne MES, algorytmy generacji siatek MES, technologia oprogramowania inżynierskiego, podstawy teoretyczne komputerowego wspomagania projektowania, modelowanie cyfrowe budowli, wykorzystanie komputera w dydaktyce. Wykonawca wielu obliczeń wytrzymałościowych złożonych konstrukcji inżynierskich. W wieloletniej działalności dydaktycznej prowadził, między innymi, zajęcia z "metody elementów skończonych", "komputerowego wspomagania projektowania" dla kierunku Budownictwo oraz z "systemu operacyjnego UNIX/LINUX" dla kierunku Informatyka. Promotor prac magisterskich z mechaniki konstrukcji i informatyki.

dr hab. inż. Magdalena Rucka
Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Magdalena Rucka (ur. 1977) pracuje w Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską “Wavelet analysis in detection and localization of damage in engineering structures” obroniła z wyróżnieniem w 2005 roku. Rozprawa została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów a także Nagrodą Ministra Budownictwa. W 2011 roku uzyskała habilitację z wyróżnieniem. Rozprawa habilitacyjna “Wave propagation in structures. Modelling, experimental studies and application to damage detection” została nagrodzona przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Dr hab. inż. Magdalena Rucka jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych „START” (2007, 2008) oraz Stypendium Naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014). Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych a także członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Główne tematy badań naukowych to diagnostyka, identyfikacja i monitoring konstrukcji inżynierskich. Dotyczą one teorii, badań doświadczalnych oraz tworzenia i zastosowań systemów obliczeniowych i są ukierunkowane na dynamiczną analizę konstrukcji oraz metody nieniszczącej lokalizacji uszkodzeń. Od 2007 roku jest opiekunem Koła Naukowego Mechaniki Budowli KOMBO i organizatorem cyklicznego ogólnopolskiego konkursu „wyKOMBinuj mOst” mającego na celu popularyzację wiedzy z mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
Politechnika Poznańska

dr hab. inż Krzysztof ZielińskiProf. PP dr hab. inż. Krzysztof Zieliński ukończył w 1978 r. Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Jest kierownikiem Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Betonu w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Reprezentowana specjalność naukowa to materiałoznawstwo budowlane i drogowe. W szczególności interesuje się problematyką modyfikacji własności reologicznych asfaltów. Jest autorem ponad stu recenzowanych wydanych drukiem publikacji z dziedziny materiałoznawstwa budowlanego, szczególnie w zakresie bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych oraz kilkuset opracowań naukowo-technicznych i ekspertyz. Od 1995 r. jest konsultantem naukowo-technicznym w firmie Icopal.