KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Opłaty


Opłata standardowa 200 zł za osobę

Opłata dla Partnerów Naukowych 150 zł za osobę

Opłata dla osób Towarzyszących 100 zł za osobę

*Podane kwoty zawierają podatek VAT

Ważne:

Opiekunowie Kół Naukowych biorących udział w konferencji są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
W przypadku referatów współautorskich, opłatę konferencyjną uiszcza każdy obecny na konferencji autor.


Opłata konferencyjna obejmuje:

  • Udział w sesjach konferencyjnych
  • Materiały konferencyjne
  • Nocleg ze śniadaniem od 22-25.04.2014 r.
  • Przerwy kawowe
  • Obiad każdego dnia konferencji
  • Uroczystą kolację
  • Bankiet wieńczący konferencję
  • Dostęp do Internetu na terenie konferencji

Osoba towarzysząca

Jest to osoba, która chce przyjechać na konferencję, a nie jest autorem referatu. Opłata konferencyjna osoby towarzyszącej zawiera wyłącznie nocleg + śniadanie w hotelu. Osoba towarzysząca nie otrzyma materiałów konferencyjnych, ale może uczestniczyć w każdej sesji. Może także dodatkowo wykupić obiady i udział w uroczystej kolacji i bankiecie - koszt 150 zł.


Wpłat należy dokonać do 22.03.2014

Konto bankowe konferencji: