KNSB

Konbet Poznań
i
Fabryka Stropów
Rockwool
Sika Polska
Steel Building
Saint Gobain
Górażdże
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR
Riwal Sp.o.o
Torkret

Harmonogram

07.02.2014 Termin rejestracji oraz nadsyłania streszczeń referatów.
15.02.2014 Termin akceptacji tematów referatów przez Komisję Naukową.
15.03.2014 Termin przesłania uwag edytorskich*
22.03.2014 Termin dokonania opłaty konferencyjnej
22.03.2014 Termin wypełnienia formularza dotyczącego zakwaterowania podczas konferencji.
22.03.2014 Termin nadesłania ostatecznych wersji streszczeń referatów.
07.04.2014 Termin przesłania ostatecznej wersji pełnego referatu.
30.06.2014 Termin nadesłania pełnych tekstów artykułów do publikacji w czasopiśmie naukowym ENGINEERING TRANSACTIONS.

* Każdy uczestnik ma prawo do edycji nadesłanego już streszczenia, również wtedy jeśli nie otrzyma uwag edytorskich dot. swojej pracy.